Poplatky za ŠKD

Poplatky za školský klub detí

Výška príspevku v školskom klube detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva žiak, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť je na základe VZN 2/2019/02 stanovená na mesačne 10,00 €.

Výška príspevku v školskom klube detí sa upravuje pre druhého a ďalšieho súrodenca v školskom klube na mesačne 5,00 €.             

 

Výška príspevku v školskom klube detí sa upravuje pre žiakov, ktorí trávia v školskom klube do 5 hodín týždenne na mesačne 5,00 €.

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu       

SK31 5600 0000 0008 4826 2008 alebo v priamo vychovávateľke v školskom klube detí.

Pri prevode na účet prosíme uviesť do poznámky meno dieťaťa.

Potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,

odteraz si môžete potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa vytlačiť vy, v pohodlí domova.

Postup:

1. Prihláste sa rovnako ako do internetovej žiackej knižky

2. Štart

3. Dochádzka

4. Potvrdenia

5. Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie obsahuje QR kód, pre overenie pravdivosti si vy, alebo úrady zosnímajú daný kód.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľký Lapáš
    951 04 Veľký Lapáš 499
  • +421 37 7879 807
    +421 907 616 683

Fotogaléria